PdfDocumentInfo

PdfDocumentInfo class

PDF belgesi hakkındaki bilgileri temsil eder.

public class PdfDocumentInfo

Özellikleri

İsimTanım
Author { get; set; }Belgeyi oluşturan kişinin adı.
CreationDate { get; set; }Koordineli Evrensel Saat (UTC) olarak belirtilen belgenin oluşturulma tarihini alır veya ayarlar.
Creator { get; set; }Orijinal belgeyi oluşturan ürünün adı.
Keywords { get; set; }Belgeyle ilişkili anahtar kelimeler.
ModificationDate { get; set; }Koordineli Evrensel Saat (UTC) olarak belirtilen belgenin değişiklik tarihini alır veya ayarlar.
Producer { get; set; }Belgeyi dönüştüren ürünün adı.
Subject { get; set; }Belgenin konusu.
Title { get; set; }Belgenin başlığı.

Ayrıca bakınız