DocumentInfo

PdfRenderingOptions.DocumentInfo property

Çıktı PDF belgesi hakkında bilgi içerir.

public PdfDocumentInfo DocumentInfo { get; }

Ayrıca bakınız