Aspose.Svg.Rendering.Xps

Aspose.Svg.Rendering.Xpsad alanı, bir xps belgesine işlemeden sorumlu birkaç rendering seçenek sınıfının yanı sıra belirli aygıt sınıfı sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
XpsDevice Bir xps belgesine işlemeyi temsil eder.
XpsRenderingOptions Şunun için oluşturma seçeneklerini temsil eder:XpsDevice .