Aspose.Svg.Rendering.Xps

Aspose.Svg.Rendering.Xpsad alanı, bir xps belgesine işlemeden sorumlu birkaç rendering seçenek sınıfının yanı sıra belirli aygıt sınıfı sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
XpsDeviceBir xps belgesine işlemeyi temsil eder.
XpsRenderingOptionsŞunun için oluşturma seçeneklerini temsil eder:XpsDevice .