AtPagePriority

AtPagePriority enumeration

Sayfa boyutu bildirimlerinin olası uygulama sıralarını belirtir.

public enum AtPagePriority

değerler

İsimDeğerTanım
OptionsPriority0Bunu belirtirPageSetup beyan edilen değerlerRenderingOptions css’de tanımlanan değerleri geçersiz kılar@sayfa tüzük .
CssPriority1Bunu belirtir@sayfa tüzük css’de tanımlanan değerler, içinde tanımlanan değerleri geçersiz kılarPageSetup .

Ayrıca bakınız