AtPagePriority

AtPagePriority enumeration

Sayfa boyutu bildirimlerinin olası uygulama sıralarını belirtir.

public enum AtPagePriority

değerler

İsim Değer Tanım
OptionsPriority 0 Bunu belirtirPageSetup beyan edilen değerlerRenderingOptions css’de tanımlanan değerleri geçersiz kılar@sayfa tüzük .
CssPriority 1 Bunu belirtir@sayfa tüzük css’de tanımlanan değerler, içinde tanımlanan değerleri geçersiz kılarPageSetup .

Ayrıca bakınız