CssOptions

CssOptions class

CSS oluşturma seçeneklerini temsil eder.

public class CssOptions

Özellikleri

İsim Tanım
MediaType { get; set; } Alır veya ayarlarMediaType oluşturma sırasında medya sorgularının çözümü için kullanılacaktır. Varsayılan değerYazdır .

Ayrıca bakınız