GlyphInfo

GlyphInfo structure

Glif ile ilgili bilgileri içerir.

public struct GlyphInfo

Özellikleri

İsimTanım
Index { get; }Yazı tipindeki bu glifin dizinini alır.
Offset { get; }Bir sonraki glifle nokta cinsinden ofseti alır.
Width { get; }Nokta olarak glifin genişliğini alır.

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Bir döndürürString bu, bu örneği temsil eder.

Ayrıca bakınız