MediaType

MediaType enumeration

Oluşturma sırasında kullanılan olası ortam türlerini belirtir.

public enum MediaType

değerler

İsimDeğerTanım
Print0Yazdır oluşturma sırasında medya kullanılır.
Screen1Ekran oluşturma sırasında medya kullanılır.

Ayrıca bakınız