PageSetup

PageSetup class

Yapılandırma çıktısı sayfa seti için kullanılan bir sayfa kurulum nesnesini temsil eder.

public class PageSetup

Özellikleri

İsimTanım
AnyPage { get; set; }Sayfa dizisindeki tüm sayfa yapılandırmasını alır veya ayarlar.
AtPagePriority { get; set; }Alır veya ayarlarAtPagePriority bu, sayfa boyutu bildirimlerinin uygulanma sırasını belirleyecektir. Varsayılan olarak seçenekler css’i geçersiz kılar@sayfa tüzük .
FirstPage { get; set; }İlk sayfa yapılandırmasını alır veya ayarlar.
LeftPage { get; }Tek Sayfa yapılandırmasını alır.
RightPage { get; }Çift Sayfa yapılandırmasını alır.
Sizing { get; set; }Boyutlandırma türünü alır veya ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
SetLeftRightPage(Page, Page)Sol/Sağ sayfa yapılandırmasını ayarlar.

Ayrıca bakınız