RenderingOptions

RenderingOptions class

Oluşturma seçeneklerini temsil eder.

public class RenderingOptions

yapıcılar

İsimTanım
RenderingOptions()Yeni bir örneğini başlatırRenderingOptions sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
BackgroundColor { get; set; }Alır veya ayarlarColor hangi her sayfanın arka planını dolduracak. Varsayılan değerTransparent .
Css { get; }CssOptions css özelliklerinin işlenmesi için kullanılan nesne.
virtual HorizontalResolution { get; set; }Dahili (filtrelerin işlenmesi sırasında kullanılan) görüntüler için inç başına piksel cinsinden yatay çözünürlüğü ayarlar veya alır. Varsayılan olarak bu özellik 300 dpi’dir.
PageSetup { get; }Yapılandırma çıktısı sayfa seti için kullanılan bir sayfa kurulum nesnesi alır.
virtual VerticalResolution { get; set; }Dahili (filtrelerin işlenmesi sırasında kullanılan) görüntüler için inç başına piksel cinsinden dikey çözünürlüğü ayarlar veya alır. Varsayılan olarak bu özellik 300 dpi’dir.

Ayrıca bakınız