TextInfo

TextInfo class

İşlenmiş metin hakkında bilgi içerir.

public class TextInfo

Özellikleri

İsimTanım
GlyphInfos { get; }İşlenmiş glifler hakkında bilgi alır.

Ayrıca bakınız