Aspose.Svg.Saving

Aspose.Svg.Saving ad alanı, dönüştürme/kaydetme işleminde belirli kaydetme seçeneklerinin açıklaması için veri sınıfları tarafından sunulur.

sınıflar

SınıfTanım
ImageSaveOptionsBelirli seçenekler veri sınıfı.
PdfSaveOptionsBelirli seçenekler veri sınıfı.
ResourceHandlingOptionsKaynak işleme seçeneklerini temsil eder.
SaveOptionsBu, kullanıcının bir belgeyi belirli bir biçimde kaydederken ek seçenekler belirlemesine izin veren sınıflar için soyut bir temel sınıftır.
SVGSaveOptionsSVG kaydetme seçeneklerini temsil eder.
XpsSaveOptionsBelirli seçenekler veri sınıfı.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
ResourceHandlingBu numaralandırma, kaynak işleme seçeneklerini temsil eder.
SVGSaveFormatBelgenin kaydedildiği formatı belirtir.
UrlRestrictionBu numaralandırma, işlenmiş kaynakların URL’lerine uygulanan kısıtlamayı temsil eder.