Aspose.Svg.Saving

Aspose.Svg.Saving ad alanı, dönüştürme/kaydetme işleminde belirli kaydetme seçeneklerinin açıklaması için veri sınıfları tarafından sunulur.

sınıflar

Sınıf Tanım
ImageSaveOptions Belirli seçenekler veri sınıfı.
PdfSaveOptions Belirli seçenekler veri sınıfı.
ResourceHandlingOptions Kaynak işleme seçeneklerini temsil eder.
SaveOptions Bu, kullanıcının bir belgeyi belirli bir biçimde kaydederken ek seçenekler belirlemesine izin veren sınıflar için soyut bir temel sınıftır.
SVGSaveOptions SVG kaydetme seçeneklerini temsil eder.
XpsSaveOptions Belirli seçenekler veri sınıfı.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
ResourceHandling Bu numaralandırma, kaynak işleme seçeneklerini temsil eder.
SVGSaveFormat Belgenin kaydedildiği formatı belirtir.
UrlRestriction Bu numaralandırma, işlenmiş kaynakların URL’lerine uygulanan kısıtlamayı temsil eder.