SVGSaveFormat

SVGSaveFormat enumeration

Belgenin kaydedildiği formatı belirtir.

public enum SVGSaveFormat

değerler

İsimDeğerTanım
SVG0Belge, SVG olarak kaydedilecek.

Ayrıca bakınız