UrlRestriction

UrlRestriction enumeration

Bu numaralandırma, işlenmiş kaynakların URL’lerine uygulanan kısıtlamayı temsil eder.

public enum UrlRestriction

değerler

İsimDeğerTanım
RootAndSubFolders0Yalnızca kök ve alt klasörlerde bulunan kaynaklar işlenir.
SameHost1Yalnızca aynı ana bilgisayarda bulunan kaynaklar işlenir.
None2Tüm kaynaklar işlenir.

Ayrıca bakınız