Aspose.Svg.Services

Aspose.Svg.Services ad alanı, hizmet uygulamaları için protokoller olarak arabirimleri içerir.

Arayüzler

ArayüzTanım
IDeviceInformationServiceİçinde bulunulan ortamı tanımlayan bir arabirim.Document kullanıcıya sunulur.
INetworkServiceAğ işlemleri için bir arayüz sağlar.
IRuntimeServiceBu hizmet, çalışma zamanı ile ilgili özellikleri yapılandırmak için kullanılır.
IServiceHizmet uygulaması için bir temel arabirim tanımlar.
IServiceContainerHizmetler için bir kapsayıcı sağlar.
IServiceProviderHizmetler için değişmez bir kapsayıcı sağlar.
IUserAgentServiceKullanıcı aracısı ortamı olarak tanımlanan bir arabirim.