Aspose.Svg.Services

Aspose.Svg.Services ad alanı, hizmet uygulamaları için protokoller olarak arabirimleri içerir.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IDeviceInformationService İçinde bulunulan ortamı tanımlayan bir arabirim.Document kullanıcıya sunulur.
INetworkService Ağ işlemleri için bir arayüz sağlar.
IRuntimeService Bu hizmet, çalışma zamanı ile ilgili özellikleri yapılandırmak için kullanılır.
IService Hizmet uygulaması için bir temel arabirim tanımlar.
IServiceContainer Hizmetler için bir kapsayıcı sağlar.
IServiceProvider Hizmetler için değişmez bir kapsayıcı sağlar.
IUserAgentService Kullanıcı aracısı ortamı olarak tanımlanan bir arabirim.