Aspose.Svg.Window

Aspose.Svg.Pencere ad alanı, bir DOM belgesi içeren bir window ‘yi temsil eden, for pencere nesnesiyle ilgilidir. Etkin belge adresi ve tarama geçmişiyle ilgili sınıfları ve arabirimleri içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
Location Konum nesneleri, Belgelerinin gözatma bağlamındaki etkin belgenin adresinin bir temsilini sağlar ve geçmiş nesnesindeki girişleri ekleyerek veya değiştirerek, gözatma bağlamının oturum geçmişinin geçerli girişinin değiştirilmesine izin verir.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IWindow Pencere nesnesi, bir DOM belgesi içeren bir pencereyi temsil eder.
IWindowEventHandlers Window object tarafından devralınması gereken arayüzü temsil eder
IWindowTimers Yazarların zamanlayıcı tabanlı geri aramaları planlamasını sağlar.