RiskAnalysisSettings

RiskAnalysisSettings class

Καθορίζει ρυθμίσεις για την εκτέλεση ανάλυσης κινδύνου.

public class RiskAnalysisSettings

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
RiskAnalysisSettings()Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουRiskAnalysisSettings τάξη.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
IterationsCount { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τον αριθμό των επαναλήψεων που θα χρησιμοποιηθούν στην προσομοίωση Monte Carlo. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100.
Patterns { get; }Λαμβάνει μια συλλογή που περιέχει τις εμφανίσεις τουRiskPattern τάξη.

Δείτε επίσης