Optimistic

RiskPattern.Optimistic property

Λαμβάνει ή ορίζει το ποσοστό της πιο πιθανής διάρκειας εργασίας που μπορεί να συμβεί στο καλύτερο δυνατό σενάριο έργου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 75, που σημαίνει ότι εάν η εκτιμώμενη καθορισμένη διάρκεια εργασίας είναι 4 ημέρες, τότε η αισιόδοξη διάρκεια θα είναι 3 ημέρες.

public int Optimistic { get; set; }

Δείτε επίσης