IPageSavingCallback

IPageSavingCallback interface

Αντιπροσωπεύει μια επανάκληση που καλείται όταν κάθε σελίδα σε πολυσέλιδο έγγραφο αποθηκεύεται σε ξεχωριστή ροή.

public interface IPageSavingCallback

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
OnFinish()Μέθοδος που θα κληθεί όταν γραφτούν όλες οι σελίδες.
PageSaving(PageSavingArgs)Η μέθοδος που καλείται όταν μια σελίδα αποθηκεύεται σε μια ροή.

Δείτε επίσης