ChildTasksCollector

ChildTasksCollector class

Συλλέγει όλες τις παιδικές εργασίες.

public class ChildTasksCollector : TreeAlgorithmBase<Task>

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
ChildTasksCollector()Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουChildTasksCollector τάξη.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Tasks { get; }Λαμβάνει μια λίστα συλλεγμένων θυγατρικών αντικειμένων (εργασιών).

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
override Alg(Task, int)Επεξεργάζεται το καθορισμένο αντικείμενο.
virtual PostAlg(Task, int)
virtual PreAlg(Task, int)

Δείτε επίσης