Value

Property.Value property

Mendapat atau menetapkan nilai properti.

public object Value { get; set; }

Lihat juga