IterationsCount

RiskAnalysisSettings.IterationsCount property

Mendapat atau menetapkan jumlah iterasi untuk digunakan dalam simulasi Monte Carlo. Nilai defaultnya adalah 100.

public int IterationsCount { get; set; }

Lihat juga