Maximum

RiskItemStatistics.Maximum property

Mendapat nilai maksimum yang dihasilkan selama simulasi Monte Carlo.

public DateTime Maximum { get; }

Lihat juga