Minimum

RiskItemStatistics.Minimum property

Mendapat nilai minimum yang dihasilkan selama simulasi Monte Carlo.

public DateTime Minimum { get; }

Lihat juga