HorizontalAlignment

HorizontalAlignment enumeration

Menentukan bagaimana objek atau teks disejajarkan secara horizontal relatif terhadap objek lain.

public enum HorizontalAlignment

Nilai

NamaNilaiKeterangan
Left0Objek disejajarkan di sebelah kiri elemen target.
Right1Objek disejajarkan di sebelah kanan elemen target.

Lihat juga