CsvTextDelimiter

CsvTextDelimiter enumeration

CSV 形式のテキスト区切り文字.

public enum CsvTextDelimiter

名前価値説明
Comma0カンマ区切り.
Semicolon1セミコロン区切り.
Space2スペース区切り文字.
Tab3タブ区切り文字.

関連項目