EntityFieldAttribute

EntityFieldAttribute class

Vertegenwoordigt een kenmerk voor entiteitseigenschappen.

[AttributeUsage(AttributeTargets.Property)]
public class EntityFieldAttribute : Attribute

Constructeurs

NaamBeschrijving
EntityFieldAttribute()De standaard constructeur.

Opmerkingen

Attribuut gebruikt voorTask ,Resource ,Project enResourceAssignment alleen entiteitseigenschappen en vereenvoudigt de opsomming.

Voorbeelden

Eigenschappen opsommen met behulp van Entiteitsveld attribuut:

[C#]
var project = new Project("sample.mpp");
foreach (var task in project.SelectAllChildTasks())
{
  Console.WriteLine("Task:");
  foreach (var propInfo in typeof(Task).GetProperties().Where(propInfo => propInfo.GetCustomAttribute{Attributes.EntityFieldAttribute}() != null))
  {
    Console.WriteLine(string.Format("{0}: {1}", propInfo.Name, propInfo.GetValue(task)));
  }
}

Zie ook