Aspose.Tasks.Connectivity

Bevat klassen voor het werken met databases.

Klassen

KlasBeschrijving
DbSettingsMaakt het mogelijk om instellingen op te geven om uit de projectdatabase te lezen.
MpdSettingsMaakt het mogelijk om de nodige opties in te stellen om projectgegevens te lezen van MPD-formaat (MS Access-databasebestandsformaat).
MspDbSettingsMaakt het mogelijk om de nodige opties in te stellen om projectgegevens uit de MS Project Server-database te lezen.
PrimaveraDbSettingsMaakt het mogelijk om de nodige opties in te stellen om projectgegevens uit de Primavera-database te lezen.