BuiltInProjectProperty

BuiltInProjectProperty class

Vertegenwoordigt een ingebouwde eigenschap.

public sealed class BuiltInProjectProperty : Property

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Name { get; }Krijgt een naam van de eigenschap.
Value { get; set; }Haalt de waarde van de eigenschap op of stelt deze in. (2 properties)

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert de eigenschapswaarde als string.

Zie ook