BuiltInProjectPropertyCollection

BuiltInProjectPropertyCollection class

Vertegenwoordigt een verzameling ingebouwde projecteigenschappen.

public sealed class BuiltInProjectPropertyCollection : 
    PropertyKeyedCollection<BuiltInProjectProperty>

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Author { get; set; }Haalt of stelt de auteur van een project in.
Category { get; set; }Haalt of stelt de categorie van een project in.
Comments { get; set; }Ontvangt of stelt de opmerkingen van een project in.
Company { get; set; }Krijgt of stelt het bedrijf van een project in.
Count { get; }
HyperlinkBase { get; set; }Haalt of stelt de hyperlinkbasis van een project in.
override IsReadOnly { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of deze verzameling alleen-lezen is; anders, false.
Item { get; }
Keywords { get; set; }Haalt of stelt de trefwoorden van een project in.
Manager { get; set; }Haalt of stelt de manager van een project in.
Names { get; }
Subject { get; set; }Krijgt of bepaalt het onderwerp van een project.
Title { get; set; }Haalt de titel van een project op of stelt deze in.

methoden

NaamBeschrijving
Add(BuiltInProjectProperty)
Contains(string)

Zie ook