CustomProjectProperty

CustomProjectProperty class

Vertegenwoordigt een aangepaste eigenschap.

public sealed class CustomProjectProperty : Property

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Name { get; }Krijgt een naam van de eigenschap.
Type { get; }Krijgt een type van de eigenschap.
Value { get; set; }Haalt of stelt een waarde van de eigenschap in.

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert de eigenschapswaarde als string.

Zie ook