Type

CustomProjectProperty.Type property

Krijgt een type van de eigenschap.

public CustomPropertyType Type { get; }

Zie ook