CustomProjectPropertyCollection

CustomProjectPropertyCollection class

Vertegenwoordigt een verzameling aangepaste projecteigenschappen.

public sealed class CustomProjectPropertyCollection : PropertyKeyedCollection<CustomProjectProperty>

Constructeurs

NaamBeschrijving
CustomProjectPropertyCollection()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetCustomProjectPropertyCollection klas.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Count { get; }
override IsReadOnly { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of deze verzameling alleen-lezen is; anders, false.
Item { get; }
Names { get; }

methoden

NaamBeschrijving
Add(CustomProjectProperty)
Add(string, bool)Maakt een nieuwe aangepaste eigenschap aan.
Add(string, DateTime)Maakt een nieuwe aangepaste eigenschap aan.
Add(string, double)Maakt een nieuwe aangepaste eigenschap aan.
Add(string, string)Maakt een nieuwe aangepaste eigenschap aan.
Clear()Wist de PropertyCollection.
Contains(string)
Remove(string)Verwijdert een eigenschap met de opgegeven naam uit de collectie.

Zie ook