IsReadOnly

CustomProjectPropertyCollection.IsReadOnly property

Krijgt een waarde die aangeeft of deze verzameling alleen-lezen is; anders, false.

public override bool IsReadOnly { get; }

Zie ook