CustomPropertyType

CustomPropertyType enumeration

Vertegenwoordigt een opsomming van een aangepast eigenschapstype.

public enum CustomPropertyType

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
None0De eigenschap heeft geen type.
String1De eigenschap is een tekenreekswaarde.
DateTime2De eigenschap is een datum-tijdwaarde.
Number3De eigenschap is een geheel getal.
Boolean4De eigenschap is een booleaanse waarde.

Zie ook