GenericPropertyTKey

GenericProperty<TKey> structure

Vertegenwoordigt een containereigenschap.

public struct GenericProperty<TKey>
    where TKey : struct
ParameterBeschrijving
TKeyHet type eigenschapswaarde.

Constructeurs

NaamBeschrijving
GenericProperty(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetGenericProperty structuur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Name { get; }Krijgt een naam van de eigenschap.
Value { get; }Krijgt een waarde van de eigenschap.

Zie ook