Property

Property class

Vertegenwoordigt een basisklasse van een eigenschap.

public abstract class Property

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Name { get; }Krijgt een naam van de eigenschap.
Value { get; set; }Haalt of stelt een waarde van de eigenschap in.

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert de eigenschapswaarde als string.

Zie ook