Name

Property.Name property

Krijgt een naam van de eigenschap.

public string Name { get; }

Zie ook