PropertyKeyedCollectionT

PropertyKeyedCollection<T> class

Een basisklasse van verzameling eigenschappen.

public abstract class PropertyKeyedCollection<T> : PropertyCollection<T>, ICollection<T>
    where T : Property
ParameterBeschrijving
THet type onroerend goed.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Count { get; }Haalt het aantal eigenschappen in de verzameling op.
abstract IsReadOnly { get; }Krijgt een waarde die aangeeft of deze verzameling alleen-lezen is; anders, false.
Item { get; }Haalt de eigenschap op die is gekoppeld aan de opgegeven sleutel.
Names { get; }Haalt de verzameling van alle eigenschapsnamen op.

methoden

NaamBeschrijving
Add(T)Maakt een nieuwe aangepaste eigenschap aan.
Contains(string)Bepaalt of dePropertyCollection bevat een eigenschap met de opgegeven naam.

Zie ook