Add

PropertyKeyedCollection<T>.Add method

Maakt een nieuwe aangepaste eigenschap aan.

public void Add(T item)
ParameterTypeBeschrijving
itemTDe eigenschap om toe te voegen.

Zie ook