Names

PropertyKeyedCollection<T>.Names property

Haalt de verzameling van alle eigenschapsnamen op.

public ICollection<string> Names { get; }

Zie ook