Aspose.Tasks.RiskAnalysis

Bevat klassen voor het maken van een risicoanalyserapport.

Klassen

KlasBeschrijving
RiskAnalysisResultVertegenwoordigt een resultaat van risicoanalyse.
RiskAnalysisSettingsSpecificeert instellingen voor het uitvoeren van risicoanalyse.
RiskAnalyzerVoert een Monte Carlo-simulatie uit op basis van de opgegeven risicoanalyse-instellingen.
RiskItemStatisticsVertegenwoordigt een item dat statistische gegevens opslaat voor de taak van het geanalyseerde project.
RiskItemStatisticsCollectionVertegenwoordigt een verzameling met de instanties van hetRiskItemStatistics klasse.
RiskPatternVertegenwoordigt een risicopatroon voor een projecttaak.
RiskPatternCollectionVertegenwoordigt een verzameling met de instanties van hetRiskPattern klasse.

Opsomming

OpsommingBeschrijving
ConfidenceLevelSpecificeert ondersteunde betrouwbaarheidsniveaus die worden gebruikt in risicoanalyse die overeenkomen met het percentage van de tijd dat de werkelijke waarden binnen optimistische en pessimistische schattingen zullen vallen.
ProbabilityDistributionTypeSpecificeert soorten ondersteunde kansverdelingen.
RiskItemTypeSpecificeert taakvelden waarvoor de statistische informatie wordt verzameld tijdens risicoanalyse.