RiskAnalysisResult

RiskAnalysisResult class

Vertegenwoordigt een resultaat van risicoanalyse.

public class RiskAnalysisResult

methoden

NaamBeschrijving
GetRiskItems(RiskItemType)Retourneert een exemplaar van hetRiskItemStatisticsCollection voor het opgegeven risicotype.
SaveReport(Stream)Slaat het risicoanalyserapport op in de stream in PDF-indeling.
SaveReport(string)Slaat het risicoanalyserapport op in het opgegeven bestandspad in PDF-indeling.

Zie ook