GetRiskItems

RiskAnalysisResult.GetRiskItems method

Retourneert een exemplaar van hetRiskItemStatisticsCollection voor het opgegeven risicotype.

public RiskItemStatisticsCollection GetRiskItems(RiskItemType itemType)
ParameterTypeBeschrijving
itemTypeRiskItemTypehet gespecificeerde risicotype; kan een van de waarden zijn van deRiskItemType opsomming.

Winstwaarde

een voorbeeld van deRiskItemStatisticsCollection voor het opgegeven risicotype.

Zie ook