IterationsCount

RiskAnalysisSettings.IterationsCount property

Haalt het aantal iteraties op dat moet worden gebruikt in Monte Carlo-simulatie of stelt het in. De standaardwaarde is 100.

public int IterationsCount { get; set; }

Zie ook