RiskAnalyzer

RiskAnalyzer class

Voert een Monte Carlo-simulatie uit op basis van de opgegeven risicoanalyse-instellingen.

public class RiskAnalyzer

Constructeurs

NaamBeschrijving
RiskAnalyzer(RiskAnalysisSettings)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetRiskAnalyzer klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Settings { get; set; }Haalt of stelt de instantie van hetRiskAnalysisSettings klasse die de noodzakelijke instellingen voor risicoanalyse definieert.

methoden

NaamBeschrijving
Analyze(Project)Voert risicoanalyse uit voor het gespecificeerde project. De analyse is gebaseerd op Monte Carlo-simulatie en het resultaat is een voorbeeld van deRiskAnalysisResult klasse.

Zie ook