RiskItemStatistics

RiskItemStatistics class

Vertegenwoordigt een item dat statistische gegevens opslaat voor de taak van het geanalyseerde project.

public class RiskItemStatistics

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ExpectedValue { get; }Krijgt de verwachte waarde van het risico-item.
ItemType { get; }Krijgt een instantie van deRiskItemType opsomming.
Maximum { get; }Haalt de maximale waarde op die is gegenereerd tijdens Monte Carlo-simulatie.
Minimum { get; }Haalt de minimale waarde op die werd gegenereerd tijdens Monte Carlo-simulatie.
StandardDeviation { get; }Krijgt de standaarddeviatie van het risico-item.

methoden

NaamBeschrijving
GetPercentile(int)Krijgt een waarde waaronder een opgegeven percentage gegenereerde monsters valt.
override ToString()Retourneert korte tekenreeksweergave van een risico-item. De exacte details van de weergave zijn niet gespecificeerd en kunnen worden gewijzigd.

Zie ook