GetEnumerator

RiskItemStatisticsCollection.GetEnumerator method

Retourneert een teller voor deze collectie.

public IEnumerator<RiskItemStatistics> GetEnumerator()

Winstwaarde

een teller voor deze collectie.

Zie ook