RiskPattern

RiskPattern class

Vertegenwoordigt een risicopatroon voor een projecttaak.

public class RiskPattern

Constructeurs

NaamBeschrijving
RiskPattern(Task)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetRiskPattern klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ConfidenceLevel { get; set; }Hiermee wordt het betrouwbaarheidsniveau opgehaald of ingesteld dat overeenkomt met het percentage van de tijd dat de werkelijke gegenereerde waarden binnen optimistische en pessimistische schattingen zullen vallen. De standaardwaarde is CL99.
Distribution { get; set; }Haalt of stelt de kansverdeling in die wordt gebruikt in Monte Carlo-simulatie. De standaardwaarde is ProbabilityDistributionType.Normal.
Optimistic { get; set; }Hiermee wordt het percentage van de meest waarschijnlijke taakduur opgehaald of ingesteld dat kan plaatsvinden in het best mogelijke projectscenario. De standaardwaarde is 75, wat betekent dat als de geschatte gespecificeerde taakduur 4 dagen is, de optimistische duur 3 dagen zal zijn.
Pessimistic { get; set; }Hiermee wordt het percentage van de meest waarschijnlijke taakduur opgehaald of ingesteld dat kan optreden in het slechtst mogelijke projectscenario. De standaardwaarde is 125, wat betekent dat als de geschatte gespecificeerde taakduur 4 dagen is, de pessimistische duur 5 dagen zal zijn.
Task { get; }Krijgt een projecttaak waarop dit risicopatroon wordt toegepast.

Zie ook