ConfidenceLevel

RiskPattern.ConfidenceLevel property

Hiermee wordt het betrouwbaarheidsniveau opgehaald of ingesteld dat overeenkomt met het percentage van de tijd dat de werkelijke gegenereerde waarden binnen optimistische en pessimistische schattingen zullen vallen. De standaardwaarde is CL99.

public ConfidenceLevel ConfidenceLevel { get; set; }

Opmerkingen

Kan een van de waarden zijn die zijn gedefinieerd in deConfidenceLevel opsomming.

Zie ook