Distribution

RiskPattern.Distribution property

Haalt of stelt de kansverdeling in die wordt gebruikt in Monte Carlo-simulatie. De standaardwaarde is ProbabilityDistributionType.Normal.

public ProbabilityDistributionType Distribution { get; set; }

Opmerkingen

Kan een van de waarden zijn die zijn gedefinieerd in deProbabilityDistributionType opsomming.

Zie ook